Serwis

Servisas

UAB "Daily print" 

 

Darbo laikas:

 

Pristačius įrenginį garantiniam aptarnavimui kartu pateikiamas įrenginio pirkimo dokumentas.

Garantinio įrenginio remonto terminas iki 30 dienų.

 

 

„FELLOWES“ PRIETAISŲ GARANTINIO IR POGARANTINIO REMONTO PROCEDŪRA

Siekiant užtikrinti savo klientų pasitenkinimą, „Fellowes“ suteikia galimybę jų įrenginių remontą atlikti „FIXIT SA“ remontų centre.

Šis dokumentas skirtas individualiems (B2C) ir verslo (B2B) naudotojams.

 

GARANTINIS REMONTAS

Gamintojas „Fellowes“ garantuoja efektyvų įrenginių veikimą, jei įranga naudojama pagal paskirtį ir laikantis Naudojimo instrukcijoje aprašytų techninių ir eksploatacinių sąlygų.

1. KOKIA YRA GARANTIJOS TRUKMĖ?

2. KAIP PATEIKTI SKUNDĄ?

Skundą galima pateikti taip:

„FIXIT SA“ remontų centro svetainėje: https://rma.fixit-service.com.

Jei turite klausimų dėl svetainėje pateiktų skundų ir techninės pagalbos prašome susisiekti su mumis telefonu: +48 134926113

Dėmesio: Atminkite, kad pateikus netikslų ar neišsamų gedimo aprašymą gali būti sunku arba neįmanoma atlikti patikimų diagnostinių testų, todėl gedimas nebus aptiktas.

3. KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA SKUNDO PROCEDŪROJE?

Norint išnagrinėti garantijos skundą, būtina pateikti viena iš toliau išvardytų dokumentų:

• pirkimo dokumento (sąskaitos / kvito) kopija

Dėmesio: Įrenginio serijos numeris turi būti įskaitomas. Nenustačius serijos numerio, gali būti atsisakyta atlikti garantinį remontą.

4. KAIP SUPAKUOT ĮRENGINĮ IR IŠSIŲSTI SIUNTINĮ?

Užregistravę paraišką, išsiųskite ją į remontų centrą visą įrenginį kartu su visais prie jo prijungtais priedais.

Įrangą būtina tinkamai apsaugoti transportui. Rekomenduojame naudoti užpildus ir supakuoti įrenginį į pakuotę, kuri pakankamai apsaugos turinį nuo pažeidimų ir sunaikinimo, kurie gali atsirasti transportuojant.

„Fellowes“ ir „FIXIT S.A.“ neatsako už žalą, atsiradusią transportuojant arba dėl netinkamos ar nepakankamos įrangos apsaugos.

Garantinius užsakymus „nuo durų iki durų“ tvarko ekspedijavimo įmonė. Transporto išlaidas padengia remontų centras.

Tai, kas išdėstyta aukščiau, galioja tik tuo atveju, kai skundžiamas įrenginys perduodamas remontų centro užsakytam kurjeriui.

Užsakymas DPD kurjeriui vykdomas priėmus svetainėje užregistruotą pranešimą.http://rma.fixit-service.com. Siuntinys iš nurodyto adreso bus paimamas per dvi darbo dienas nuo skundo patvirtinimo dienos arba Kliento skundo pateikimo metu pasirinktą dieną.

Dėmesio: Jei kurjeris neatsiima siuntos per aukščiau nurodytą terminą, prašome nedelsiant susisiekti su mumis šiuo adresu: Fellowes@en.fixit.pl.

5. KAM GARANTIJA NETAIKOMA

Gamintojo garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl išorinių priežasčių, pvz.: mechaninėms žaloms, atsiradusioms dėl atmosferos reiškinių, užterštumo, potvynių, žaloms, atsiradusioms dėl netinkamų eksploatacinių medžiagų (pvz., valymo priemonių) naudojimo, atsiradusioms dėl neleistino įrenginio vidinės programinės įrangos atnaujinimo ar pakeitimo.

Nustačius žalą, kuri pažeidžia garantijos sąlygas, remontų centras išsiųs Klientui el. laišką su pasiūlymu dėl mokamo remonto.

6. UŽ KĄ REMONTŲ CENTRAS NĖRA ATSAKINGAS?

7. KĄ DARYTI, JEI SIUNTA PAŽEISTA SIUNČIANT IŠ REMONTŲ CENTRO KLIENTUI?

Gavus siuntą dalyvaujant kurjeriui patikrinkite jos turinį ir įrenginio būklę.

Jei randate kokių nors pažeidimų, pvz., pakuotės pažeidimas, įrangos pažeidimas, neišsamumas, surašykite su kurjeriu žalos aktą ir nedelsdami informuokite apie situaciją remontų centrą šiuo adresu: Fellowes@fixit.pl.

Jei įmanoma, padarykite nuotraukas, kuriose matysis žala ir įrenginio supakavimas. Nuotraukų dokumentacija tikrai pagreitins kompensacijos reikalavimo procedūrą.

Dėmesio: Atminkite, kad reikalauti kompensacijos iš vežėjo galima tik remiantis žalos


 

POGARANTINIS REMONTAS

1. KUR PATEIKTI SKUNDĄ?

Siekiant susitarti dėl komponentų prieinamumo, nustatyti numatomą užsakymo įvykdymo laiką, numatomą paslaugos kainą ir transporto detales, prieš pateikdami paraišką dėl remonto, susisiekite su remontų centru šiuo elektroninio pašto adresu: Fellowes@fixit.pl.

Nustačius aukščiau minėtus klausimus, užregistruokite pogarantinio remonto užsakymą tiesiogiai „FIXIT SA“ remontų centro svetainėje http://rma.fixit-service.com. Gautą užsakymo numerį siųskite el. pašto adresu: Fellowes@fixit.pl.

2. KOKIE DOKUMENTAI YRA REIKALINGI?

Atliekant pogarantinį remontą, garantinio lapo ir pirkimo dokumento pateikti nereikia. Tiesiog nepamirškite patiekti išsamaus gedimo aprašymo, kuri leis visiškai diagnozuoti problemą, apie kurią pranešate.

3. KAIP SUPAKUOT ĮRENGINĮ IR IŠSIŲSTI SIUNTINĮ? 

Užregistravę paraišką, išsiųskite ją į remontų centrą visą įrenginį kartu su visais prie jo prijungtais priedais. Išimtis yra iš anksto su remontų centru sutarti atvejai.

Įrangą būtina tinkamai apsaugoti transportui. Rekomenduojame naudoti užpildus ir supakuoti įrenginį į originalią arba pakaitinę pakuotę, kuri pakankamai apsaugos turinį nuo pažeidimų ir sunaikinimo, kurie gali atsirasti transportuojant.

„Fellowes“ ir „FIXIT S.A.“ neatsako už žalą, atsiradusią transportuojant arba dėl netinkamos ar nepakankamos įrangos apsaugos transporto metu.

Atsižvelgiant į ankstesnius susitarimus su remontų centru, įrenginį galite išsiųsti savo lėšomis arba per remontų centro užsakytą kurjerį.

Dėmesio: Jei siunta nebus atsiimta per aukščiau nurodytą terminą, prašome nedelsiant susisiekti su mumis šiuo adresu: Fellowes@fixit.pl.

4. KĄ DARYTI, JEI SIUNTA PAŽEISTA SIUNČIANT IŠ REMONTŲ CENTRO KLIENTUI?

Gavus siuntą dalyvaujant kurjeriui patikrinkite jos turinį ir įrenginio būklę.

Jei randate kokių nors pažeidimų, pvz., pakuotės pažeidimas, įrangos pažeidimas, neišsamumas, surašykite su kurjeriu žalos aktą ir nedelsdami parašykite remontų centrui šiuo adresu: Fellowes@fixit.pl.

Dėmesio: Atminkite, kad reikalauti kompensacijos iš vežėjo galima tik remiantis žalos aktu!

 

SVETAINĖS ADRESAS IR KONTAKTINIAI REKVIZITAI:

FIXIT S.A. - Krosno filialas

Kazimierza Pużaka g. 37

38-400 Krosno

Remontų centro svetainė: http://rma.fixit-service.com
El. paš.:Fellowes@en.fixit.pl

Tel.: +48 134926113